Filharmonie Hradec Králové

filharmonie hradec kraloveFilharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887. Významné období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara. Od sezony 2012–2013 je šéfdirigentem FHK Andreas Sebastian Weiser. FHK účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. Od roku 2005 je Filharmonie Hradec Králové pořadatelkou festivalu Hudební fórum Hradec Králové.

 

Více informací o filharmonii
         
Filharmonie Hradec Králové o.p.s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

Tel: +420  495 211 375, +420 495 211 491
Fax: +420 495 211 952
E-mail: fhk@fhk.cz
Web: https://www.fhk.cz
 

Dovolená v ČR

Za poznáním, na výlet, Vaše dovolená v Česku. Čechy, jak je neznáte...