Knihovna města Hradec Králové

Knihovna města Hradce Králové, jedna z největších a nejvýznamnějších českých veřejných knihoven, je zřizována Statutárním městem Hradec Králové. Své služby veřejnosti poskytuje již 115 let. Knihovna je moderní informační a vzdělávací institucí, jejímž hlavním cílem je poskytovat veřejné nformační služby  a zajišťovat přístup k nejrozmanitějším informačním zdrojům. Knihovna města Hradce Králové je tvořena kromě ústřední půjčovny a  specializovaných pracovišť (informační středisko, hudební knihovna, zvuková knihovna pro nevidomé) dalšími 9 pobočkami v Hradci s celotýdenním provozem (z toho 7 z nich má samostatná oddělení pro děti a pro dospělé, 1 pobočka je otevřena pouze pro dospělé čtenáře, 1 samostatná pobočka funguje pro děti a mládež).  V okrajových částech města Hradec Králové knihovna  provozuje dalších 5 výpůjčních míst s omezenou výpůjční dobou otevřených zpravidla 1 až 2 dny v týdnu. Knihovna má téměř 14.000 registrovaných uživatelů, ročně využije jejích služeb více než 200.000 návštěvníků.

Knihovna města Hradce Králové

Tomkova ulice 177, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 514 521, Fax: 495 514 523
Email: knihovna@knihovnahk.cz
www.knihovnahk.cz

Share |

Dovolená v ČR

Za poznáním, na výlet, Vaše dovolená v Česku. Čechy, jak je neznáte...