Pevnost Josefov

Vydejte se časem zpět, poznejte historii při návštěvě Josefova a jeho podzemí...

Pevnost Josefov - unikátní  vojenský komplex pevnostního opevnění naleznete ve městě Jaroměř, jež se nachází přibližně 20 km od města Hradec Králové.  Již od počátku zahájení stavby byla pevnost koncipována jako samostatné pevnostní město. V jejím se budete pohybovat jako po ravoúhlých ulicích s domovní zástavbou, přes náměstí s kostelem, jehož věž spatříte již z dálky při příjezdu k pevnosti. Svoji velikostí a významem je Josefov srovnatelný například se známým Terezínem či německým Koenigsteinem. Síla pevnosti spočívala  v mohutnosti opevnění, palebné síle, takzvaných suchých příkopech, a také v důmyslném podzemním bludišti minových chodeb. Samotná pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 na podnět císaře Josefa II. Důvodem ke stavbě takto rozsáhlého pevnostního opevnění byla ochrana hranic proti výbojnému Prusku. Pevnost Josefov byl ve své době ojedninělý projekt, který vyčníval svojí vojensko-technickou vyspělostí a patřil mezi nejvyspělejší pevnosti nejen v habsburské monarchii, ale v celé Evropě.

Rozloha pevnosti tedy i  města je opravdu veliká, což dokládají i historická fakta. V případě napadení bylo připraveno tuto dominantu bránit až 12 000 vojáků, k čemuž naštěstí nikdy nedošlo. Pevnost Josefov tak nikdy nezískala na vojenské slávě. Posádka pevnosti se připravovala Pevnost Josefov - Jaromerna obléhání při napoleonských válkách a za prusko – rakouské války raději pruská armáda pevnost z velké dálky obešla. V pozdějších letech byl Josefovské pevnosti odebrán pevnostní status. Za I. světové války byl zde zajatecký tábor, během II. světové války zde sídlila okupantská německá armáda. Po II. Světové válce se zde usídlila sovětská armáda až po sametové revoluci se zde konečně usídlila posádka Armády ČR.

Co zde dnes uvidíte:

Podzemní Labyrint a pevností opevnění

Pevnostní opevnění hradeb můžete projít jako celek, jak z vnitřní, tak i z vnější strany. Nejzajímavější částí  určitě je samotný  tajuplný podzemní labyrint důmyslně propojených chodeb, který sloužil k zaminování přístupu k pevnosti, odpálení náložení a likvadaci nepřítele. Poznáte jaké to bylo pohybovat se po tmě stísněným prostorem chodeb, ale také pocit projít časem díky umocněnému vyprávění průvodce. Vydejte se  časem zpět, poznejte tedhejší poměry a  vojenskou vyspělost pevnosti Josefov. Délka podezmních chodeb čítá celkem asi 45 km, část projdete s průvodcem.

 

Základní informace:

Návštěvní doba:
Duben, Říjen 
soboty, neděle a svátky: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Květen, Červen a Září
úterý - neděle: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Červenec a srpen
pondělí - neděle: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
 
Délka prohlídky:
Prohlídka vojenského koplexu trvá 70 minut a zahrnuje prohlídku podzemního obranného systému pevnosti, obytných kasemat Bastionu I, lapidária Matyáše Bernarda Brauna a hlavního hradebního valu s vyhlídkou na opevnění.
 
Poznámka:
Poslední prohlídka vždy hodinu před koncem návštěvní doby.
Telefonicky nebo e-mailem je možné objednat prohlídku i mimo řádnou otevírací dobu.
 
Vstupné:
Dospělí                                     60,- Kč
Děti, studenti, ZTP, senioři         40,- Kč
Rodinné vstupné                     170,- Kč (2 dospělí a max 3 děti do 15let)
Děti do 6let zdarma
 
Kontakt:
Rudé armády 109, Jaroměř – Josefov
E-mail: info@pevnostjosefov.cz
Telefon: 491 812 343
 

 

Poděkování: děkujeme pevnost Josefov za laskavé zapůjčení fotografií

Dovolená v ČR

Za poznáním, na výlet, Vaše dovolená v Česku. Čechy, jak je neznáte...